شرایط دعا

وقتی نتیجه رو به چشم دیدی و جواب گرفتی هزینه رو بپرداز حتی اقساطی. پیام از واتساپ 09356926753دعا از جهت لغوی به معنای «کسی را صدا زدن - کسی را خواندن»
«خواندن و حاجت خواستن و استمداد»

معنی اصطلاحی دعا

امروزه دعا کردن و منظور از دعا در اصطلاح حاجت خواستن و طلب شفا از خداوند است که اعم از بیماری ها، اسقام، دردها و غیره می باشد.

دعا نویس کیست؟

در مورد دعانویسی و کسانی که به این کار مشغولند باید گفت:
شخصی است که با استفاده از نوشتن متون دعا بر روی اجسامی مانند قفل و کلید و کاسه و یا بر روی کاغذ ادعا می‌کند که می‌تواند مشکل مردم را حل کند.
بدون شک تأثیر دعا در تغییر سرنوشت انسان به عنوان یکی از عوامل معنوی، امرى مسلم و حتمى است؛ چه خود انسان دعا کند و یا دیگرى را شفیع در دعا قرار دهد. ولى باید به افراد قابل اعتماد مراجعه کرد و از کسانى که به دنبال شهرت و سودجویى نیستند بهره گرفت.